Staalnamerichtlijnen

NGAL
Analyse Naam : NGAL
Analyse Synoniem: Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin
Keuze 1:
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname:
Indicaties: Marker voor acuut nierfalen
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd:
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer:
Staalbehandeling:
Uitvoerend Laboratorium:
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden:
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2016-06-29 09:00:00
Geldig tot: 2021-06-29 09:00:00
Nikkel
Analyse Naam : Nikkel
Analyse Synoniem: Ni
Keuze 1: Urinebuis
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname: 100 ml urine vereist
Indicaties: Nikkel intoxicatie
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd:
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer: NI.KREA
Staalbehandeling: Kamertemperatuur
Uitvoerend Laboratorium: UCL
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden:
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2016-06-29 09:00:00
Geldig tot: 2021-06-29 09:00:00
Norovirus PCR
Analyse Naam : Norovirus PCR
Analyse Synoniem: noro
Keuze 1: Faecespotje
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname:
Indicaties:
Terugbetalingsvoorwaarden: wordt niet aangerekend aan patiënt; kost voor ziekenhuis +- 50 EUR
Maximum antwoordtijd:
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer: noro.PCR
Staalbehandeling: Koelkast
Uitvoerend Laboratorium: AZ Herentals
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog: Danielle Van Der Beek
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden: 48 uur
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2017-01-30 14:56:19
Geldig tot: 2022-01-30 14:56:19
Niersteen
Analyse Naam : Niersteen
Analyse Synoniem: Niersteen steen renal stone
Keuze 1: Urinepotje
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname:
Indicaties: Nefrolithiase
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd: 1 keer per week
Bijzonderheden: Atoomabsorptie spectrofotometrie + colorimetrisch
Interpretatie:
Aanvraagnummer: 210
Staalbehandeling: Kamertemperatuur
Uitvoerend Laboratorium: AML
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden:
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2017-12-19 17:11:50
Geldig tot: 2022-12-19 17:11:50
Natrium
Analyse Naam : Natrium
Analyse Synoniem: Na
Keuze 1: Serum
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal: 1 tube
Staalname:
Indicaties: Evaluatie elektrolytenbalans
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd: dag
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer: 2061
Staalbehandeling: Kamertemperatuur
Uitvoerend Laboratorium: AZ Herentals
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog: Tom Spiritus
StabiliteitKT: 14 dagen
Stabiliteit  2-8 graden: 14 dagen
Stabiliteit  -20 graden: onbeperkt
Laatste aanpassing op: 2018-06-26 15:25:46
Geldig tot: 2023-06-26 15:25:46
Natrium urine
Analyse Naam : Natrium urine
Analyse Synoniem: Na urine
Keuze 1: 24-uurs urinepot
Keuze 2: Urinebuis
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname:
Indicaties: Onderzoek vocht en elektrolytenbalans
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd: dag
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer: 9756 (staal) /451 (24 uurs collectie)
Staalbehandeling: Kamertemperatuur
Uitvoerend Laboratorium: AZ Herentals
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog: Tom Spiritus
StabiliteitKT: 45 dagen
Stabiliteit  2-8 graden: 1 jaar
Stabiliteit  -20 graden: 1 jaar
Laatste aanpassing op: 2018-06-29 13:46:52
Geldig tot: 2023-06-29 13:46:52
Nortriptyline amitryptiline
Analyse Naam : Nortriptyline amitryptiline
Analyse Synoniem: Nortrilen amitryptiline
Keuze 1: Serum
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal: 1 tube
Staalname:
Indicaties: Therapeutische monitoring
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd:
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer: 18965
Staalbehandeling: minstens 1 mL
Uitvoerend Laboratorium: Stuivenberg
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden:
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2019-04-05 10:17:56
Geldig tot: 2024-04-05 10:17:56
NMDA
Analyse Naam : NMDA
Analyse Synoniem: NMDA receptor antilichamen glutamaat receptor antistoffen anti-NMDAR CASPR2 DPPX GABAB LGI1
Keuze 1: Serum
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal: 1 tube
Staalname:
Indicaties: Paraneoplastische antilichamen.
Terugbetalingsvoorwaarden: Geen RIZIV terugbetaling : 50,23 EUR
Maximum antwoordtijd:
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer: 14489
Staalbehandeling:
Uitvoerend Laboratorium: AML
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden: 14 dagen
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2019-11-18 15:10:00
Geldig tot: 2024-11-18 15:10:00
Neuromyelitis optica antistoffen
Analyse Naam : Neuromyelitis optica antistoffen
Analyse Synoniem: NMO Al, aquaporine 4 antilichamen
Keuze 1: Serum
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname:
Indicaties: Vermoeden van neuromyelitis optica (verwant aan MS). Mogelijk in associatie met andere auto-immuunaandoeningen als SLE en Sjogren syndroom. Sensitiviteit test: 50-75 %, specificiteit bijna 100 %.
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd:
Bijzonderheden: Rekening patient B900
Interpretatie:
Aanvraagnummer: 14516
Staalbehandeling: Kamertemperatuur
Uitvoerend Laboratorium: AML
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden:
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2022-01-11 17:48:53
Geldig tot: 2027-01-11 17:48:53
NOTCH3
Analyse Naam : NOTCH3
Analyse Synoniem: cadasil
Keuze 1: EDTA
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname:
Indicaties:
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd:
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer: 7534
Staalbehandeling:
Uitvoerend Laboratorium:
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden:
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2022-06-15 11:44:13
Geldig tot: 2027-06-15 11:44:13
Next generation sequencing
Analyse Naam : Next generation sequencing
Analyse Synoniem: NGS CALR FLT3 KIT CEBPA ETV6/TEL NPM1 TP53
Keuze 1: EDTA
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname: Perifeer volbloed of beenmerg mogelijk
Indicaties: Opsporen van moleculair genetische afwijkingen in het kader van myeloide hematologische maligniteiten,
Terugbetalingsvoorwaarden: Rekening patient (350-450 euro)
Maximum antwoordtijd: Max 14 werkdagen
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer: sc_mds
Staalbehandeling: Kamertemperatuur
Uitvoerend Laboratorium: Jessa ziekenhuis Hasselt
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden:
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2022-09-29 13:23:49
Geldig tot: 2027-09-29 13:23:49
Norovirus
Analyse Naam : Norovirus
Analyse Synoniem: Norwalk virus antigen test
Keuze 1: Faecespotje
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname: Staalname gebeurt best zo snel mogelijk na het begin van de symptomen (braken en diarree) gezien de viruseliminatie maximaal is de eerste 3 dagen na het begin van de symptomen.
Indicaties: Diarree van virale oorsprong
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd: ma-zat: dagelijks (PCR) zondag: kinderen (antigentest)
Bijzonderheden:
Interpretatie: Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van norovirus gastroenteritis niet met zekerheid uit: owv.intermittente viruseliminatie, incorrecte staalbewaring
Aanvraagnummer: 6297 (GI-panel) 727300 (bijkomend ingeven indien dringend antigentesten nodig)
Staalbehandeling:
Uitvoerend Laboratorium: AZ Turnhout
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT: 2 uur
Stabiliteit  2-8 graden: 24 uur
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2023-03-30 09:14:31
Geldig tot: 2028-03-30 09:14:31
NSE
Analyse Naam : NSE
Analyse Synoniem: Neuron specifiek enolase
Keuze 1: Serum
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal: 1 tube
Staalname:
Indicaties: Opvolging kleincellig longcarcinoom
Terugbetalingsvoorwaarden: Enkel terugbetaald voor therapeutische monitoring. Voor screening: 31.45 euro (2023) (Prijs 2014)
Maximum antwoordtijd: dag
Bijzonderheden:
Interpretatie:
Aanvraagnummer: 788 (therapeutische monitoring) - 789 (screening)
Staalbehandeling: Kamertemperatuur
Uitvoerend Laboratorium: AZ Turnhout
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog: Tom Spiritus
StabiliteitKT: 2 dagen
Stabiliteit  2-8 graden: 5 dagen
Stabiliteit  -20 graden: 3 maanden
Laatste aanpassing op: 2023-08-07 15:12:07
Geldig tot: 2028-08-07 15:12:07
Nocardia
Analyse Naam : Nocardia
Analyse Synoniem:
Keuze 1: Sputumpotje
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname:
Indicaties:
Terugbetalingsvoorwaarden:
Maximum antwoordtijd:
Bijzonderheden: Bij gebruik van aanvraagcode "Nocardia" wordt een cultuur op een BRP toegevoegd waarbij als extra een bloedplaat wordt toegevoegd die 7 dagen wordt geïncubeerd ("BLP7d")
Interpretatie:
Aanvraagnummer: nocardia
Staalbehandeling:
Uitvoerend Laboratorium:
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden:
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2023-11-22 10:56:54
Geldig tot: 2028-11-22 10:56:54
neurofilamenten
Analyse Naam : neurofilamenten
Analyse Synoniem: Nfl pNfH
Keuze 1: Lumbaalvocht
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal:
Staalname: Afname in polypropyleentube !!
Indicaties: ALS
Terugbetalingsvoorwaarden: Rekening patiënt : 60 EUR (2024)
Maximum antwoordtijd:
Bijzonderheden: Afcentrifugeren en supernatans overgieten in een polypropyleentube (met gele dop). Deze tweede tube dient ingevroren te worden verzonden.
Interpretatie:
Aanvraagnummer: neurofilamenten
Staalbehandeling: volledig invriezen -20°C
Uitvoerend Laboratorium: UZ Leuven
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT:
Stabiliteit  2-8 graden:
Stabiliteit  -20 graden:
Laatste aanpassing op: 2024-02-08 13:38:17
Geldig tot: 2029-02-08 13:38:17
NIPT
Analyse Naam : NIPT
Analyse Synoniem: Niet invasieve prenatale test
Keuze 1: Nonacus Cell3™ Preserver 9ml
Keuze 2:
Minimum hoeveelheid staal: 20 mL
Staalname: Vanaf zwangerschapsweek 11 (tussen 11 en 22 weken); NIET mogelijk bij zwangerschappen van minder dan 10 weken. Speciale bloedafnametubes met donkerblauwe dop, (in voorraad op raapleging gynaeco, te bestellen door labo bij centrum genetica UZ Leuven). Staal best niet afnemen op vrijdag.
Indicaties: Opsporen van trisomie 21, 18, 13 en evt. geslacht ahv foetaal DNA bekomen uit maternaal bloed. Geen stalen van drielingzwangerschappen of tweelingzwangerschappen na eiceldonatie.Als de foetus echogra sche afwijkingen heeft (inclusief een nekplooidikte van meer dan 3,5 mm). • Als het gewicht van de moeder vóór de zwangerschap hoger was dan 100 kg. In dat geval geeft de NIPT een onbetrouwbaar resultaat bij meer dan 1 op de 10 zwangerschappen.
Terugbetalingsvoorwaarden: RIZIV terugbetaling vanaf 12 weken zwangerschap
Maximum antwoordtijd: <3 weken
Bijzonderheden: Speciaal aanvraagformulier NIPT test met informed consent laten invullen + ondertekenen
Interpretatie: De NIPT is minder betrouwbaar bij een hoge BMI van de moeder. Het is dus aangewezen om lengte en gewicht voor de zwangerschap te noteren op het aanvraagformulier
Aanvraagnummer: NIPT
Staalbehandeling: Kamertemperatuur
Uitvoerend Laboratorium: UZ Leuven - genetica
Accreditatie:
Verantwoordelijke bioloog:
StabiliteitKT: 72 uur
Stabiliteit  2-8 graden: 72 uur
Stabiliteit  -20 graden: NIET toegestaan om in te vriezen !!!
Laatste aanpassing op: 2024-04-09 12:55:40
Geldig tot: 2029-04-09 12:55:40